Dotační výzvy

Výzva - Pavla testy vyúčtování ústí - nová podoba vyúčtování s rozpočtem (VZ15 – OZS)

Žádosti lze podávat od 29.05 do 29.05. 2100
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Pavla testy vyúčtování ústí - nová podoba vyúčtování s rozpočtem (VZ15 – OZS)

test dobříš 2024

Žádosti lze podávat od 28.01 do 30.03. 2024
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program 1 - sport a tělovýchova 2024
  • Program 2 - kultura a umění 2024
  • Program 3 - volnočasové aktivity 2024

Výzva Dobříš test

Žádosti lze podávat od 24.01 do 29.02. 2024

Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání konaném dne 14.09.2023 schválilo podmínky a rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení z rozpočtu města Dobříše na rok 2024.

I pro rok 2024 jsou vypsány 3 dotační programy:

1. sport a tělovýchova

2. kultura umění

3. volný čas zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání, prevenci kriminality a protidrogové aktivity

Zvlášť (tj. mimo dotační fond) je ponechána možnost přidělit individuální dotace (nebo darů – sponzoring) pro jednotlivce.

Byl ponechán i finanční příděl do dotačního fondu ve výši 2 % inkasovaných daňových a nedaňových příjmů v roce 2022, který činí 4.612.714 Kč. Spolu s nevyčerpanými dotacemi z roku 2022 včetně darů a úroků ve výši 31.947 Kč bude v rámci dotačního fondu rozdělována částka 4.644.661 Kč. Procentuální rozdělení do jednotlivých programů bylo schváleno v následující podobě:

 

podíl + rozděleno v roce 2023

podíl + příděl pro rok 2024

max. výše dotace na 1 žadatele

Program 1:

67 %

2.658.817 Kč

60 %

2.786.797 Kč

600.000 Kč

Program 2:

12 %

476.206 Kč

20 %

928.932 Kč

150.000 Kč

Program 3:

21 %

833.360 Kč

20 %

928.932 Kč

250.000 Kč

Celkem

3.968.383 Kč

 

4.627.777 Kč

 

Žadatelé o dotaci mohou podat do celého dotačního řízení max. 2 žádosti (bez ohledu na druh programu). Dotaci je možno žádat na tyto dvě aktivity:

a)  „činnost“

b)  „projekty“, v rámci kterých lze podpořit i akce či cyklus akcí

Hodnotící kritéria byla pro „činnost“ ponechána beze změny, pro „projekty“ byla upravena kritéria č. 4 (tradice) a č. 6 (celoroční působení, nově dostupnost projektu/akce). Kromě toho i tentokrát jsou přepočítávací tabulky nastaveny tak, že kvalitní projekty budou plně podpořeny, i když nezískají maximum bodů, a naopak nekvalitní projekty podpořeny nebudou (pro dotaci v minimální výši je nutné získat alespoň cca 35 % bodů z celkového počtu).  

Harmonogram dalších aktivit:

Konzultace před podáním žádosti

Ing. Bc. Martina Uhrinová

tel. 778 531 687

e-mail uhrinova@mestodobris.cz

29.09.2023 – 31.10.2023

Příjem žádostí

podatelna Městského úřadu Dobříš

(osobní předání, zaslání poštou, prostřednictvím datové schránky, e‑mailem s elektronickým podpisem)

01.11.2023 – 30.11.2023

Hodnocení a návrh na přidělení dotace

dotační komise

prosinec 2023 / leden 2024

Rozhodnutí o přidělení dotace

rada města

zastupitelstvo města

únor 2024

 

Věříme, že i v roce 2024 se podaří podpořit sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, které zpestří život obyvatelům Dobříše.

 

V Dobříši 29.09.2023

Dagmar Mášová, předsedkyně dotační komise

Jan Horník, tajemník úřadu


Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Jirkův Program
   • Jirkův Podprogram
   • Jirkův Podprogram
  • Jirkův Program
  • Minimalistický program pro testování VZ 15
   • Program pro testování sdíleného formuláře
  • Minimalistický program pro testování VZ10
  • Minimalistický program pro testování VZ11
  • Nízkoemsní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
  • Pavla testy vyúčtování ústí - nová podoba vyúčtování s rozpočtem (VZ15 – OZS)
  • Podpora aktivního občanského života
  • Podpora aktivního občanského života - Kopie 2023-09-19 07:40:03
  • Podpora zdraví seniorů
   • Vzdělávání v oblasti zdraví seniorů
  • pokus
  • Program 1 - sport a tělovýchova 2024
  • Program 2 - kultura a umění 2024
  • Program 3 - volnočasové aktivity 2024
  • program bez rozpočtu
  • program na září 2022
  • program pokus říjen 2022
  • program pro čtenářské aktivity
  • program pro čtenářské aktivity
  • program pro fyzické zdraví
  • program pro fyzické zdraví
  • program pro míčové hry
   • Podprogram fotbal
   • Podprogram fotbal
   • Podprogram volejbal
   • Podprogram volejbal
   • pokus 15.11.2022
   • pokus 15.11.2022
  • program pro míčové hry
  • program pro psychické zdraví
  • program pro psychické zdraví
  • Program pro testování formulářů
  • Test programu bez rozpočtu
  • Test rozpočtu Tišnov
  • Test sdíleného formuláře 007
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ13
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ15
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ16
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ17
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ18
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ2
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ5
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ6
  • testovací program - dvojitá žádost

Trvalá výzva

Žádosti lze podávat od 04.01 do 31.01. 2030
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • testovací program - dvojitá žádost

leden 2024 až 2030

Žádosti lze podávat od 04.01 do 31.01. 2030

trvalá výzva

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora zdraví seniorů
   • Vzdělávání v oblasti zdraví seniorů
  • program bez rozpočtu
  • program pro čtenářské aktivity
  • program pro fyzické zdraví
  • program pro míčové hry
   • Podprogram fotbal
   • Podprogram volejbal
   • pokus 15.11.2022
  • program pro psychické zdraví

Testujte rozpočty Ústí

Žádosti lze podávat od 13.10 do 13.01. 2030
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Test rozpočtu Tišnov
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ13
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ15
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ16
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ17
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ18
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ2
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ5
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ6

lllllllllll

Žádosti lze podávat od 12.10 do 12.10. 2023

lllllllllllllllllllllllllllllllll

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Jirkův Program
   • Jirkův Podprogram
   • Jirkův Podprogram
  • Jirkův Program
  • Minimalistický program pro testování VZ 15
   • Program pro testování sdíleného formuláře
  • Minimalistický program pro testování VZ10
  • Minimalistický program pro testování VZ11
  • Nízkoemsní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
  • Pavla testy vyúčtování ústí - nová podoba vyúčtování s rozpočtem (VZ15 – OZS)
  • Podpora aktivního občanského života
  • Podpora aktivního občanského života - Kopie 2023-09-19 07:40:03
  • Podpora zdraví seniorů
   • Vzdělávání v oblasti zdraví seniorů
  • pokus
  • Program 1 - sport a tělovýchova 2024
  • Program 2 - kultura a umění 2024
  • Program 3 - volnočasové aktivity 2024
  • program bez rozpočtu
  • program na září 2022
  • program pokus říjen 2022
  • program pro čtenářské aktivity
  • program pro čtenářské aktivity
  • program pro fyzické zdraví
  • program pro fyzické zdraví
  • program pro míčové hry
   • Podprogram fotbal
   • Podprogram fotbal
   • Podprogram volejbal
   • Podprogram volejbal
   • pokus 15.11.2022
   • pokus 15.11.2022
  • program pro míčové hry
  • program pro psychické zdraví
  • program pro psychické zdraví
  • Program pro testování formulářů
  • Test programu bez rozpočtu
  • Test rozpočtu Tišnov
  • Test sdíleného formuláře 007
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ13
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ15
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ16
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ17
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ18
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ2
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ5
  • Test všech rozpočtů Ústí - VZ6
  • testovací program - dvojitá žádost

llllllllllllll

Žádosti lze podávat od 25.09 do 25.05. 2026

lllllllllllllllllllll

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora aktivního občanského života

senioři březen 2023 Pavla

Žádosti lze podávat od 05.03 do 31.03. 2023
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora zdraví seniorů
   • Vzdělávání v oblasti zdraví seniorů

Výzva pro testování formulářů

Žádosti lze podávat od 04.11 do 13.02. 2024
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro testování formulářů

Výzva pro rok 2023

Žádosti lze podávat od 23.06 do 10.01. 2023

llllllllllll

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora aktivního občanského života

stačí vytvořit jen novou výzvu?

Žádosti lze podávat od 25.05 do 25.05. 2025

kkkkkkkkk

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora zdraví seniorů
   • Vzdělávání v oblasti zdraví seniorů
  • program bez rozpočtu
  • program pro čtenářské aktivity
  • program pro fyzické zdraví
  • program pro míčové hry
   • Podprogram fotbal
   • Podprogram volejbal
  • program pro psychické zdraví
Více informací na: kkkkkkkkkkkkkkk a kkkkkkkkkkk

Minimalistická výzva

Žádosti lze podávat od 08.11 do 31.12. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Minimalistický program pro testování VZ10
  • Minimalistický program pro testování VZ11
  • Test programu bez rozpočtu
  • Test sdíleného formuláře 007

Jirkova výzva podzim 2021

Žádosti lze podávat od 21.08 do 30.09. 2021

Otestování dotační výzvy DS2

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Jirkův Program
   • Jirkův Podprogram
Více informací na: www.otevrenamesta.cz

Výzva pro občany a příznivce Tuxova

Žádosti lze podávat od 01.01 do 31.12. 2021
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora aktivního občanského života