Dotační výzvy

Výzva pro občany a příznivce Tuxova

Žádosti lze podávat od 01.01 do 31.12. 2021
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
    • Podpora aktivního občanského života