Dotační výzvy

llllllllllllll

Žádosti lze podávat od 25.09 do 25.05. 2026

lllllllllllllllllllll

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora aktivního občanského života

senioři březen 2023 Pavla

Žádosti lze podávat od 05.03 do 31.03. 2023
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora zdraví seniorů
   • Vzdělávání v oblasti zdraví seniorů

Výzva pro testování formulářů

Žádosti lze podávat od 04.11 do 13.02. 2024
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro testování formulářů

Výzva pro rok 2023

Žádosti lze podávat od 23.06 do 10.01. 2023

llllllllllll

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora aktivního občanského života

stačí vytvořit jen novou výzvu?

Žádosti lze podávat od 25.05 do 25.05. 2025

kkkkkkkkk

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora zdraví seniorů
   • Vzdělávání v oblasti zdraví seniorů
  • program bez rozpočtu
  • program pro čtenářské aktivity
  • program pro fyzické zdraví
  • program pro míčové hry
   • Podprogram fotbal
   • Podprogram volejbal
  • program pro psychické zdraví
Více informací na: kkkkkkkkkkkkkkk a kkkkkkkkkkk

Minimalistická výzva

Žádosti lze podávat od 08.11 do 31.12. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Minimalistický program pro testování VZ 15
  • Minimalistický program pro testování VZ10
  • Minimalistický program pro testování VZ11
  • Test programu bez rozpočtu

Jirkova výzva podzim 2021

Žádosti lze podávat od 21.08 do 30.09. 2021

Otestování dotační výzvy DS2

Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Jirkův Program
   • Jirkův Podprogram
Více informací na: www.otevrenamesta.cz

Výzva pro občany a příznivce Tuxova

Žádosti lze podávat od 01.01 do 31.12. 2021
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Podpora aktivního občanského života