Název projektu: Pokus 3 - Praha 12

Program podpory: Jirkův Podprogram
Žadatel: Jiří Marek , marek.jiri@hotmail.com

Schválená podpora celkem: 4 000,00 Kč
Vyplacená podpora: 4 000,00 Kč
Nečerpaná celkem: 0,00 Kč
Čerpaná podpora celkem: 4 000,00 Kč

Částka k čerpání v tomto vyúčtování: 4 000,00 Kč
Částka vyúčtovaná: 0,00 Kč
Částka nevyúčtovaná: 4 000,00 Kč

Položky vyúčtování

Položka č. Datum uhrazení Popis položky Účetní nebo daňový doklad Výpis z bankovního účtu / Výdajový pokladní doklad Ostatní přílohy Částka dle dokladu Z toho čerpáno z dotace
Vyúčtování neobsahuje žádné položky

Přílohy vyúčtování

Příloha č. Název souboru Typ Velikost
8755
Snímek obrazovky 2022-01-03 v 21.20.59.png
Doklad o uhrazení
188,12 KB
8756
Snímek obrazovky 2022-01-03 v 21.21.06.png
Doklad o uhrazení
113,15 KB